Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Model stress op of door het werk | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
De Signaleringsmethode Werkdruk is een digitale vragenlijst voor het voortgezet onderwijs die stress- en psychosomatische klachten van werknemers meet en daarbij de belangrijkste bronnen van werkdruk in kaart brengt.  

Na afname van de Signaleringsmethode Werkdruk weet u:
  • in welke mate uw werknemers stress ervaren;
  • hoe gezond uw werknemers zich voelen;
  • welke werkdrukbronnen uw werknemers collectief als oorzaak van stress, gezondheidsklachten en verzuim aanwijzen;
  • welke van de genoemde oorzaken met prioriteit aangepakt moeten worden.

Theoretische achtergrond bij de vragenlijst
Stress uit zich op individueel niveau globaal in vermoeidheid en negatieve emoties. Traditioneel onderzoek naar werkstress is gebaseerd op het zogenaamde oorzaak/gevolg model. Vragenlijsten die op dit causale model zijn gebaseerd vragen de werknemer de arbeidssituatie te beoordelen en hoe vaak stressverschijnselen worden beleefd. De sterkte van het verband geeft informatie over welke kenmerken in het werk de stressverschijnselen veroorzaken.

De Signaleringsmethode Werkdruk hanteert een ander principe dat is gebaseerd op een holistische benadering van arbeid en gezondheid. Werkstress wordt niet opgedeeld in twee aparte elementen. Maar er is sprake van werkstress als de oorzaken van stressverschijnselen worden toegeschreven aan het werk. Werkstress is stress in of door het werk. De vraag bij werkstress is: “door welke werkdrukbronnen deze verschijnselen worden veroorzaakt.” De mate waarin de verschijnselen door de werknemer worden toegeschreven aan de verschillende werkdrukbronnen van het werk geeft informatie over welke bronnen de meeste werkstress veroorzaken.    

Met behulp van dit model onderzoekt men en de kenmerken van het werk die werkstress veroorzaken en de aspecten van het werk waarvan werknemerszeggen vermoeidheidsklachten te krijgen met verzuim als gevolg. Op basis van deze inzichten kan het probleem direct aanpakken.  

Meer informatie
De Signaleringsmethode Werkdruk is een deskundigeninstrument, het is beslist geen doe-het-zelf instrument. Wilt u de Signaleringsmethode Werkdruk inzetten op uw school? Neem dan contact op met een van de consultants van Voion.