Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Veiligheidsmappen

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen. In de veiligheidsmappen zit informatie over:
  • Onderwerpen die van belang zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden in het lokaal (wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte, sociaal gedrag van jongeren,…etc);
  • Instructiekaarten voor leerlingen;
  • Hulpmiddelen om samen met het management en arbocoördinator te werken aan de veiligheid en welzijn van de leerlingen en het docententeam.


De veiligheidsmappen voor vmbo BWI, voor natuurwetenschappen en voor het praktijkonderwijs zijn digitaal beschikbaar via www.veiligepraktijklokalen.nl


Veiligheidsmappen voor techniekdocenten bovenbouw
Samen met het Consortium Beroepsonderwijs heeft Voion een map laten maken waarmee techniekdocenten bovenbouw kunnen zorgen dat hun lokaal aan de veiligheidseisen voldoet. De veiligheidsmap bevat verschillende o.a. controlelijsten om machines te controleren op knelpunten. In de map zitten ook instructiekaarten en een handleiding en een boekje over veiligheidsissues. In oktober 2013 ontvingen alle vmbo-scholen techniek die aangesloten zijn bij het Consortium een exemplaar van de map. Extra exemplaren zijn, via een e-mail, aan te vragen bij het Consortium Beroepsonderwijs.

Veiligheidsmappen voor techniekdocenten onderbouw
Samen met het Consortium Beroepsonderwijs heeft Voion ook een map laten maken voor techniekdocenten in de onderbouw. De map bevat hulpmiddelen, zoals instructiekaarten voor leerlingen om op te hangen bij machines en informatie over wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte, sociaal gedrag van jongeren en andere onderwerpen die voor de techniekdocent van belang zijn op het gebied van arbo in hun lokaal. Tijdens de conferentiedag van VeDoTech, op 28 november 2013, werd het eerste exemplaar uitgereikt. Wilt u een map bestellen? Vul dan het bestelformulier in.