Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Kandidatenpool tekortvakken

Inleiding

Kandidatenpool tekortvakken

Landelijk gezien is er in het voortgezet onderwijs een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en klassieke talen. Het is van belang dat er meer leraren voor deze vakken worden opgeleid. Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen. De Kandidatenpool tekortvakken maakt het bovendien makkelijker voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen.  

Kandidaten
Sinds maart 2017 kunnen kandidaten zich in de pool inschrijven. De Kandidatenpool is er voor:    

  • Leraren met een bevoegdheid in een tekortvak
  • Leraren met een bevoegdheid in een overschotvak en de bereidheid om een bevoegdheid in een tekortvak te behalen
  • Leraren basisonderwijs die een bevoegdheid in een tekortvak willen behalen
  • Zij-instromers die een bevoegdheid in een tekortvak willen behalen 

Toelating tot de pool geschiedt aan de hand van een aantal strenge selectiecriteria. Alléén kandidaten die met hun achtergrond de juiste bevoegdheid hebben of kunnen halen, worden in de Kandidatenpool opgenomen.  

Gratis gebruik Kandidatenpool
Zowel werkgevers als (toekomstige) leraren kunnen gratis gebruik maken van de Kandidatenpool. In de Kandidatenpool kunnen scholen het volledige profiel met cv en motivatie van de kandidaten inzien. U kiest de kandidaat die het beste bij uw organisatie past en neemt zelf contact op. 
Download de flyer Kandidatenpool tekortvakken voor werkgevers.

Werkgevers kunnen de Kandidatenpool tekortvakken vinden op MeesterBaan. Heeft u nog geen werkgeversaccount bij MeesterBaan? Dan kunt u via ian@meesterbaan.nl uw inloggegevens voor de Kandidatenpool tekortvakken aanvragen.

Banner kandidatenpool werkgevers.jpg

Inspiratie

Onderzoeken